OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Reed Diffuser / Mystic Voyage
영문상품명 리드 디퓨저
판매가 115,000원

대항해 시대에서 영감을 얻은 오리엔탈 스파이시 우디향기. 세계는 둥글다는 것을 증명한 말라카 섬, golden goa 로 알려진 인도의 도시, 페르시아, 홍해, 마다가스카르섬을 잇는 다양한 향신료와 꽃과 나무를 혼합한 향기.

Size : 230ml
사용 기간 : 약 6개월, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

[상품필수정보] 신고번호 : GB23-12-0802 제품명 : 리드 디퓨저(미스틱 보야지)
품목 : 방향제
용도 : 일반용(실내공간용)
제형 : 액체형
중량 : 230ml
[사용물질] - 주요물질 : 에탄올, 향료(리날로올 등), 아이소프로필리덴 글리세롤, 프로필알코올, 2-프로판올, 2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸
- 알레르기 물질 : 리날로올, 헥실신남알, 쿠마린, 유제놀, 시트랄, 신남알, 리모넨
[사용상 주의 사항] - 영유아 혹은 애완동물의 손에 닿지 않게 해주세요.
- 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오.
- 피부가 민감하거나 손상된 사람은 제품을 장기간 접촉하지 않도록 주의하시오.
- 용기를 던지거나 떨어뜨리지 마시오.
[응급처치]
- 피부자극 반응 또는 붉은 반점이 나타나면 의학적 조치를 받으시오.
어린이 보호포장 대상 제품 유무 : 해당 없음
제조연월 및 유통기한 : 제품 별도 표기 / 제조일로부터 36개월

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Reed Diffuser / Mystic Voyage 수량증가 수량감소 115000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Bring to Home Sold Out