OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Travel Tin Candle / Oakmoss & Amber
영문상품명 APFR
판매가 Sold Out

오크모스와 잘 어울리는 앰버 노트에 감귤을 블렌딩한 깨끗한 향기.
Size : 100g

[상품필수정보] 신고번호 : GB23-26-0466
제품명 : 트래블 틴 캔들(오크모스 앤 앰버)
품목 : 초 / 용도 : 방향용 / 제형 : 연소형 / 중량 : 100g
[사용물질] - 주요물질 : 소이왁스, 향료(리날로올 등)
- 알레르기 물질 : 리날로올, 벤질벤조에이트, 헥실신남알, 제라니올, 쿠마린, 벤질살리실레이트, 시트랄, 리모넨
[사용상 주의 사항] - 불에 타지 않는 초 받침대를 사용하시오.
- 영유아 혹은 애완동물의 손에 닿지 않게 해주세요.
- 연소 후 꼭 환기를 시키시오.
- 피부가 민감하거나 손상된 사람은 제품을 장기간 접촉하지 않도록 주의하시오.
[응급처치]
- 피부자극 반응 또는 붉은 반점이 나타나면 의학적 조치를 받으시오.
- 제품에 노출되어 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
어린이 보호포장 대상 제품 유무 : 해당없음
제조연월 및 유통기한 : 제품 별도 표기 / 제조일로부터 36개월

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Travel Tin Candle / Oakmoss & Amber 수량증가 수량감소 Sold Out (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Bring to Home Sold Out