OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Oil Burner
영문상품명 오일 버너
판매가 220,000원

BP와 공동제작한 향유버너. (btokyo.com)
티 라이트 캔들로 잔을 데우면 프라그란스 오일이 휘발되어 공기 중으로 향이 퍼집니다.

Size : W 93 * D 93 * H 130mm (Plate size : T1 * W 130 * D 130mm)

사용법:
프레임을 결합한 후 상단에 유리컵을 올려주세요. 유리컵에 물을 담아주시고, 취향에 따라 오일을 몇방울 넣어주세요. 하단에 캔들을 놓고 불을 붙이면 컵 안의 희석된 오일이 증발하여 깊고 풍부한 향이 공간에 채워집니다. 오일버너의 불빛은 근사한 분위기를 만드는 조명의 역할도 합니다. 향기와 빛을 즐겨보세요.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
색상

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Oil Burner 수량증가 수량감소 220000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Bring to Home Sold Out