OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Manuscripts 04: Alvar Aalto
영문상품명 매뉴스크립트 04: 알바알토
판매가 32,000원

매뉴스크립트 시리즈의 네 번째 편, ‘몸부림’을 통해 핀란드 건축가 알바 알토의 글을 소개합니다.
우리에게 잘 알려진 아르텍 Artek 과 가구뿐만 아니라 알바 알토의 인터뷰, 에세이, 강연록 등 수많은 글, 그중에 핵심이 되는 내용을 에로시스의 정갈하고 깊이 있는 문체로 만나볼 기회를 선사합니다.

📓출판 스튜디오 에로시스는 디자인 및 시각예술에 관한 콘텐츠를 기획하고 발행합니다. 텍스트와 이미지를 통해 전문성과 대중성 사이에 경계를 허물고 경험을 제공합니다.

Size : W 21 * H 29.7 cm

* Shipping and delivery not included in purchaseSNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Manuscripts 04: Alvar Aalto 수량증가 수량감소 32000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Bring to Home Sold Out